Bảng giá đất huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang năm 2020 - 2024 nằm trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Giá đất huyện Thoại Sơn chi tiết tại các khu vực xã, thị trấn bao gồm: thị trấn Núi Sập (huyện lỵ), Óc Eo, Phú Hòa và 14 xã: An Bình, Bình Thành, Định Mỹ, Định Thành, Mỹ Phú Đông, Phú Thuận, Tây Phú, Thoại Giang, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Vọng Đông, Vọng Thê.

Xem chi tiết giá đất huyện Thoại Sơn:

 
 Cập nhật bởi Đất Nền An Giang