Bảng giá đất huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang năm 2020 - 2024 nằm trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem chi tiết giá đất huyện Tịnh Biên

Cập nhật bởi Đất Nền An Giang