Bảng giá đất tại các khu vực phường, xã trực thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2020 - 2024 nằm trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thành phố Long Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường: Mỹ Long, Mỹ Bình, Bình Khánh, Bình Đức, Đông Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, Mỹ Xuyên và 2 xã: Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh.

Xem chi tiết giá đất thành phố Long Xuyên

Cập nhật bởi Đất Nền An Giang