Trong tháng 12-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập 3 thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang là thị trấn Cô Tô (Tri Tôn), Vĩnh Bình (Châu Thành) và Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú).

Từ những lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên và sự quan tâm của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, 3 xã ở An Giang đã có bước phát triển toàn diện trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng được đẩy mạnh, công tác quản lý đô thị và nếp sống văn minh đô thị có những chuyển biến rõ nét. Các khu nhà ở và công trình dân sinh trên địa bàn đã và đang được đầu tư xây dựng mới với hình thức kiến trúc khang trang, hiện đại, đảm bảo công năng và tiện nghi cuộc sống, góp phần làm tăng tính thẩm mỹ công trình và bộ mặt đô thị, nhờ đó góp phần thúc đẩy 3 thị trấn được thông qua để lên thị trấn mới.

Một góc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung huyện Châu Phú, An Giang


Các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021. Theo Nghị quyết, bắt đầu từ năm 2021, các xã Vĩnh Thạnh Trung, Cô Tô và Vĩnh Bình sẽ chính thức lên thị trấn. Như vậy, huyện Châu Phú có 2 thị trấn (Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung); huyện Tri Tôn có 3 thị trấn (Tri Tôn, Ba Chúc, Cô Tô); huyện Châu Thành có 2 thị trấn (An Châu, Vĩnh Bình).

Trước đó, tháng 5-2020, sau khi khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh An Giang, đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương đã thống nhất với các đề án thành lập thị trấn của 3 xã Vĩnh Bình, Cô Tô và Vĩnh Thạnh Trung. và vào tháng 7-2020, khi lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thêm 3 thị trấn mới ở An Giang, có 100% cử tri xã Cô Tô và xã Vĩnh Bình đồng ý với nội dung Đề án thành lập thị trấn; 95,89% cử tri xã Vĩnh Thạnh Trung đồng ý với nội dung Đề án thành lập thị trấn. (Xem toàn văn tại đây)

Tổng hợp từ báo mạng