Bảng giá đất thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang năm 2020 - 2024 nằm trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực phường, xã thuộc thành phố Châu Đốc, An Giang.

Giá đất thành phố Châu Đốc chi tiết tại các phường, xã: phường Châu Phú A, phường Châu Phú B, phường Núi Sam, phường Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Ngươn, xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Châu.

Xem chi tiết giá đất thành phố Châu Đốc

 

Cập nhật bởi Đất Nền An Giang