giá đất Châu Thành, An Giang

Bảng giá đất huyện Châu Phú mới nhất trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực thuộc huyện Châu Phú, An Giang.

Giá đất Phú tăng do nhiều dự án bất động sản được triển khai kèm theo vị trí chiến lược đô thị vệ tinh của thành phố Châu Đốc, An Giang

Giá đất huyện Châu Phú

Giá đất huyện Châu Phú cập nhật mới nhất theo khung giá đất An Giang giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp; tại các khu vực: thị trấn Cái Dầu, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Bình Chánh, xã Bình Long, xã Bình Mỹ, xã Bình Phú, xã Bình Thủy, xã Đào Hữu Cảnh, xã Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, xã Mỹ Phú, xã Ô Long Vỹ, xã Thạnh Mỹ Tây..

 

Giá đất Châu Phú cập nhật bởi Đất Nền An Giang