giá đất Châu Thành, An Giang

Bảng giá đất huyện Châu Thành mới nhất trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực thuộc huyện Châu Thành, An Giang.

Giá đất Châu Thành tăng cao nhờ là đô thị vệ tinh của thành phố Long Xuyên, An Giang

Giá đất huyện Châu Thành

Giá đất huyện Châu Thành cập nhật mới nhất theo khung giá đất An Giang giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp; tại các khu vực: thị trấn An Châu, xã Bình Hoà, xã An Hoà, xã Cần Đăng, xã Hoà Bình Thạnh, xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, xã Tân Phú, xã Bình Thạnh.

 

Giá đất Châu Thành cập nhật bởi Đất Nền An Giang