Bảng giá đất huyện Tri Tôn, An Giang 2020 - 2024

Bảng giá đất huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2020 - 2024 nằm trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực thuộc huyện Tri Tôn, An Giang.

Giá đất huyện Tri Tôn

Giá đất huyện Tri Tôn cập nhật mới nhất khung giá đất giai đoạn 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp; tại các khu vực: thị trấn Tri Tôn, thị trấn Ba Chúc, xã Châu Lăng, xã Cô Tô (nay là thị trấn Cô Tô), xã Lương Phi, xã Tà Đãnh, xã Vĩnh Gia, xã Lạc Quới, xã Lương An Trà, xã Tân Uyên, xã Ô Lâm, xã Núi Tô, xã An Tức, xã Lê Trì, xã Vĩnh Phước.

 

Cập nhật bởi Đất Nền An Giang