Huyện An Phú, An Giang

Bảng giá đất huyện An Phú mới nhất trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực thuộc huyện An Phú, An Giang.

Bảng giá đất huyện An Phú An Giang 2020 - 2024
Giá đất An Phú ổn định trong những năm qua, có dấu hiệu tăng trưởng trong năm 2021

Giá đất huyện An Phú

Giá đất huyện An Phú cập nhật mới nhất theo khung giá đất An Giang giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp; tại các khu vực bao gồm: 2 thị trấn: An Phú, Long Bình và 12 xã: Đa Phước, Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, Phước Hưng, Quốc Thái, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường.

 

Giá đất An Phú cập nhật bởi Đất Nền An Giang