Giá đất huyện Phú Tân An Giang
Bảng giá đất huyện Phú Tân mới nhất trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực thuộc huyện Phú Tân, An Giang.

Giá đất huyện Phú Tân An Giang
Giá đất Phú Tân ổn định trong những năm qua, có dấu hiệu tăng trưởng ở các thị trấn trung tâm của Phú Tân

Giá đất huyện Phú Tân

Giá đất huyện Phú Tân cập nhật mới nhất theo khung giá đất An Giang giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp; tại các khu vực huyện Phú Tân bao gồm 2 thị trấn: TT Phú Mỹ, TT Chợ Vàm và 16 xã: Bình Thạnh Đông, Hiệp Xương, Hòa Lạc, Long Hòa, Phú An, Phú Bình, Phú Hiệp, Phú Hưng, Phú Lâm, Phú Long, Phú Thành, Phú Thạnh, Phú Thọ, Phú Xuân, Tân Hòa, Tân Trung.

 

Giá đất Phú Tân cập nhật bởi Đất Nền An Giang