Bản đồ phân lô dự án Khu dân cư và chợ An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Khu dân cư chợ An Long đang hướng rất nhiều sự quan tâm của người dân địa phương huyện Chợ Mới và người dân TP Long Xuyên do giáp ranh dự án, Đất Nền An Giang tiếp tục chia sẻ bản đồ phân lô tổng thể mặt bằng chi tiết của dự án Khu dân cư chợ An Long để mục đích tham khảo đầu tư.

Bản đồ phân lô tổng mặt bằng khu dân cư chợ An Long

Bản đồ phân lô tổng mặt bằng dự án khu dân cư và chợ An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thể hiện đầy đủ vị trí và các bố cục phân lô nền kèm vị trí khu chợ mới của chợ An Long được quy hoạch tại đây.

Xem chi tiết dự án khu dân cư chợ An Long tại website nhà phân phối độc quyền của dự án. Hotline dự án: 0889997786

Bản đồ phân lô dự án Khu dân cư và chợ An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Bản đồ phân lô dự án Khu dân cư và chợ An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

#datnenangiang chia sẻ từ nhà phân phối độc quyền dự án.