Những hình ảnh mới nhất về dự án Aqua Melody (Bắc Cống Vong), thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang, cho thấy tiến độ xây dựng dự án vẫn có bước phát triển dù An Giang đang trong giai đoạn chống dịch đầy khó khăn.

Hình ảnh mới nhất về tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09/2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 09 - 2021

Thông tin nhanh về dự án Aqua Melody

Dự án Aqua Melody toạ lạc tại đường tỉnh DT943, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An giang. Là dự án đất nền An Giang do Bất Động Sản Nam Miền Tây - Đất Xanh Miền Tây là nhà phân phối duy nhất, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương (BPS).

Hotline dự án Aqua Melody: 0889997786

#datnenangiang tổng hợp từ mạng xã hội.