Vào những ngày đầu tháng 6/2022, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong - Aqua Melody đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện tại công trường dự án Aqua Melody. Cùng xem bộ ảnh do nhà phân phối độc quyền dự án phát hành.

Vào những ngày đầu tháng 6/2022, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong - Aqua Melody đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện tại công trường dự án Aqua Melody. Cùng xem bộ ảnh do nhà phân phối độc quyền dự án phát hành.

Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 6/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Aqua Melody tháng 06/2022


#datnenangiang cập nhật từ nhà phân phối độc quyền dự án