Bảng khung tính giá đất tỉnh An Giang mới nhất năm 2020 - 2024. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang mới nhất áp dụng giai đoạn năm 2020 - 2024. Theo các văn bản pháp luật sau:

Quy định về giá đất tại An Giang

  • Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.
  • Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.
Giá đất tỉnh An Giang cập nhật mới nhất theo khung giá đất An Giang giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp; tại các khu vực: thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, huyện Thoại Sơn, huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên, huyện Phú Tân, huyện An Phú.
Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Cách tính giá đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại An Giang

Để tính giá đất khi thực hiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở An Giang theo quy định hiện nay, bạn sẽ xem phần giá đất chính xác theo khu vực tại quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, sau đó lấy giá đó nhân với hệ số điều chỉnh giá đất An Giang do UBND tỉnh ban hành tại quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021.

Ví dụ: Giá đất ở vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Cái Sơn đến cầu Hoàng Diệu) tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên: 30tr/m2 * hệ số 1,2 = 36.000.000đ/m2.


Sự ra đời hàng loạt khu đô thị, khu dân cư lớn tại An Giang đã thúc đẩy giá đất An Giang tăng trưởng

Danh sách bảng giá đất các huyện, thành phố khu vực An Giang

Download bảng giá đất An Giang mới nhất và xem chi tiết bảng giá các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh An Giang theo danh sách dưới đây:

Tổng hợp bởi Đất Nền An Giang